Recepción, imagen y memoria del arte del pasado
Autor : AA.VV.
ISBN : 978-84-9133-127-8
Colección : Monog. Dep. Hª Art
Edición : rústica
Tipo : Departaments. UVEG
Páginas : 484
Idioma : castellà
26,00 €     24,70 €

En aquest volum es recullen recerques que analitzen l'ús i el significat dels vestigis del passat com a resultat de decisions que impliquen destruccions, restauracions, reutilitzacions i intervencions conscients al llarg del temps, i revelen, al seu torn, actituds i valors canviants, interessos precisos i intencions manifestes o latents. L'estudi del passat a través dels seus antics vestigis, l'anhel d'un passat gloriós i la definició d'una identitat entre la memòria i l'oblit són part de les tendències culturals comunes d'Europa en època medieval i moderna i han tingut conseqüències duradores en la disciplina de la història de l'art. El contingut dels treballs ací reunits es basa en la conjunció de tres camps principals: 1. Recepció: Ruïnes i fragments. Destruccions, conservació, veneració i espoli dels vestigis materials del passat. 2. Imatge i identitat urbana: aspectes d'iconografia i política de la imatge urbana. 3. Imatge i memòria: formes de construcció de la memòria, des de l'oblit fins a la seua fixació a través de la fotografia i el mitjà digital, i la restauració.En este volumen se recogen investigaciones que analizan el uso y el significado de los vestigios del pasado como resultado de decisiones que implican destrucciones, restauraciones, reutilizaciones e intervenciones conscientes a lo largo del tiempo, y revelan, a su vez, actitudes y valores cambiantes, intereses precisos e intenciones manifiestas o latentes. El estudio del pasado a través de sus antiguos vestigios, el anhelo de un pasado glorioso y la definición de una identidad entre la memoria y el olvido son parte de las tendencias culturales comunes de Europa en época medieval y moderna y han tenido consecuencias duraderas en la disciplina de la historia del arte. El contenido de los trabajos aquí reunidos se basa en la conjunción de tres campos principales: 1. Recepción: Ruinas y fragmentos. Destrucciones, conservación, veneración y expolio de los vestigios materiales del pasado. 2. Imagen e identidad urbana: aspectos de iconografía y política de la imagen urbana. 3. Imagen y memoria: formas de construcción de la memoria, desde el olvido hasta su fijación a través de la fotografía y el medio digital, y la restauración.

RELACIONADOS POR AUTOR


RELACIONADOS POR TEMÁTICA