Materiales para el estudio del Derecho Romano
ISBN : 978-84-9134-191-8
Colección : Educació Laboratori Materials
Edición : rústica
Tipo : PUV
Páginas : 324
Idioma : castellà
15,00 €     14,25 €

Selecció didàctica que recull els temes més rellevants de la disciplina enquadrats en el seu context històric i cultural. Des dels "arcana iuris", els orígens més foscos del Dret, els "mores maiorum" i en el context d'una societat essencialment agrària es genera un interessant itinerari de caràcter dinàmic, que s'exposa al llarg de les successives lliçons, en les quals la tècnica de combinar la història política amb l'econòmica i la jurídica possibilita fer un seguiment de l'evolució de les institucions jurídiques degudament contextualitzades i acoblades al progrés de la història de Roma. Les fonts emprades han estat preses de les traduccions que els romanistes espanyols han realitzat de les obres clàssiques, del Digest, de les Novel les, de les Institucions de Gai i de les antologies de fonts romanes.Selección didáctica que recoge los temas más relevantes de la disciplina encuadrados en su contexto histórico y cultural. Desde los "arcana iuris", los orígenes más oscuros del Derecho, los "mores maiorum" y en el contexto de una sociedad esencialmente agraria se genera un interesante itinerario de carácter dinámico, que se expone a lo largo de las sucesivas lecciones, en las cuales la técnica de combinar la historia política con la económica y la jurídica posibilita hacer un seguimiento de la evolución de las instituciones jurídicas debidamente contextualizadas y acopladas al progreso de la historia de Roma. Las fuentes empleadas han sido tomadas de las traducciones que los romanistas españoles han realizado de las obras clásicas, del Digesto, de las Novelas, de las Instituciones de Gayo y de las antologías de fuentes romanas.

RELACIONADOS POR TEMÁTICA