Sobre la història i els seus usos públics
ISBN : 978-84-9134-241-0
Colección : Honoris Causa
Edición : cartoné
Tipo : PUV
Páginas : 388
Idioma : català
PVP : 23,00€

Josep Fontana ha exercit un fecund magisteri sobre nombroses generacions d'historiadors i d'universitaris en general. Aquest llibre, editat amb motiu del seu nomenament com a doctor honoris causa per la Universitat de València, reuneix algunes de les seues reflexions sobre l'ofici d'historiador i l'ensenyament de la història, així com diverses intervencions en l'esfera pública sobre la pobresa i la desigualtat, les cares obscures i ocultes de les nostres democràcies i dels seus governants, els usos polítics de la història i de la memòria, i molts altres temes d'actualitat. La primera part se centra en allò que Fontana ens diu sobre els historiadors que més han influït en la seua manera de concebre i practicar l'ofici d'historiador. La segona part recull diversos treballs sobre distints tipus d'historiografia que han anat apareixent des del segle XIX fins als nostres dies. La tercera ens porta a aquells conceptes, processos històrics i identitats col lectives que han estat molt presents en les anàlisis i les reflexions de Fontana al llarg de la seua trajectòria d'historiador. I la última part està dedicada a l'ensenyament i els altres usos públics de la història.Josep Fontana ha ejercido un fecundo magisterio sobre numerosas generaciones de historiadores y universitarios en general. Este libro, editado con motivo de su nombramiento como doctor honoris causa por la Universitat de València, reúne algunas de sus reflexiones sobre el oficio de historiador y la enseñanza de la historia, así como varias intervenciones en la esfera pública sobre la pobreza y la desigualdad, las caras oscuras y ocultas de nuestras democracias y de sus gobernantes, los usos políticos de la historia y de la memoria, y otros muchos temas de actualidad. La primera parte se centra en aquello que Fontana nos dice sobre los historiadores que más han influido en su manera de concebir y practicar el oficio de historiador. La segunda parte recoge varios trabajos sobre distintos tipos de historiografía que han ido apareciendo desde el siglo XIX hasta nuestros días. La tercera nos acerca a aquellos conceptos, procesos históricos e identidades colectivas que han estado muy presentes en los análisis y las reflexiones de Fontana a lo largo de su trayectoria de historiador. Y la última parte está dedicada a la enseñanza y los otros usos públicos de la historia.

RELACIONADOS POR AUTOR


RELACIONADOS POR TEMÁTICA