Psicologia de la memòria
ISBN : 978-84-9134-229-8
Colección : Educació Laboratori Materials
Edición : rústica
Tipo : PUV
Páginas : 100
Idioma : català
10,00 €     9,50 €

Què és la memòria?, para què ens serveix?, en quina mesura està present en la nostra vida quotidiana? Aquestes són algunes de les qüestions amb les quals s'inicia aquest quadern de pràctiques de l'assignatura 'Psicologia de la Memòria' del Grau de Psicologia de la Universitat de València. A partir de vuit activitats, dirigides i pràctiques, la finalitat d'aquest quadern és il lustrar alguns dels principals fonaments teòrics de l'assignatura, així com familiaritzar-se amb els procediments utilitzats en la recerca bàsica d'aquesta disciplina.Aquestes pràctiques pretenen que l'alumnat expose la seua memòria a diferents situacions de laboratori per a entendre millor el seu funcionament i així extrapolar la comprensió a tota la gamma de situacions quotidianes, clíniques, judicials, professionals, etc. En la qual la memòria està absolutament implicada.¿Qué es la memoria?, ¿para qué nos sirve?, ¿en qué medida está presente en nuestra vida cotidiana? Estas son algunas de las cuestiones con las que se inicia este cuaderno de prácticas de la asignatura 'Psicología de la Memoria' del Grado de Psicología de la Universitat de Valencia. A partir de ocho actividades, dirigidas y prácticas, la finalidad de este cuaderno es ilustrar algunos de los principales fundamentos teóricos de la asignatura, así como familiarizarse con los procedimientos utilizados en la investigación básica de esta disciplina. Estas prácticas pretenden que el alumnado exponga su memoria a diferentes situaciones de laboratorio para entender mejor su funcionamiento y así extrapolar la comprensión a toda la gama de situaciones cotidianas, clínicas, judiciales, profesionales, etc. En la que la memoria está absolutamente implicada.

RELACIONADOS POR TEMÁTICA