L'alba dels matiners
ISBN : 978-84-95916-86-0
Editorial : Afers
Colección : N/D
Edición : rústica
Tipo : Dist. Nacional
Páginas : 312
Idioma : català
19,00 €     18,05 €

L'alba dels matiners és la resposta a una curiositat inicial de caire jurídic. Com podia ser que l'Estat francès, durant la monarquia de Lluís Felip, hagués jutjat uns catalans que eren súbdits espanyols per uns crims comesos contra uns altres espanyols en territori espanyol? És clar que l'apropiació de la jurisdicció estrangera, en un temps en què hom encara no imaginava l'establiment de la justícia internacional, solament pot ser raonada a partir del desig francès d'assolir uns objectius polítics. Una altra cosa és l'artifici jurídic emprat per a dissimular la intromissió en la sobirania aliena i la conseqüent utilització del poder judicial propi, amb finalitats fraudulentes, per part del poder executiu d'un país que presumia del seu règim liberal. Però el propòsit de l'autor no ha consistit tant a revelar els mecanismes jurídics del procés com a descobrir-ne els objectius veritables i a relatar les circumstàncies que conduïren les autoritats gal les a representar, amb gran rebombori de la premsa, un escarment sagnant en les persones d'uns estrangers. Per això, a la fi, el llibre no és un estudi jurídic sinó una recerca històrica que furga en les situacions social, política, col lectiva i àdhuc personal dels catalans, a l'un costat i l'altre de la frontera, així com també en les relacions que mantenien els dos regnes en aquell període. A aquest fi, s'hi pren com a punt central de la recerca l'aventura dels anomenats trabucaires de les Illes i el guió premeditat del procés penal al qual foren sotmesos aquests tipus, mig bandolers mig guerrillers, just abans que esclatés l'episodi català de les revolucions nacionalistes europees del 1848 anomenat «guerra dels matiners».El alba de los "matiners" es la respuesta a una curiosidad inicial de cariz jurídico. ¿Como fue posible que el Estado francés, durante la monarquía de Luis Felipe, hubiese juzgado a unos catalanes que eran súbditos españoles por unos crímenes cometidos contra otros españoles en territorio español? Está claro que la apropiación de la jurisdicción extranjera, en un tiempo en que aún no se imaginaba el establecimiento de la justicia internacional, solamente puede ser razonada a partir del deseo francés de alcanzar unos objetivos políticos. Otra cosa es el artificio jurídico empleado para disimular la intromisión en la soberanía ajena y la consecuente utilización del poder judicial propio, con finalidades fraudulentas, por parte del poder ejecutivo de un país que presumía de su régimen liberal. Pero el propósito del autor no ha consistido tanto en revelar los mecanismos jurídicos del proceso como descubrir los objetivos verdaderos y relatar las circunstancias que condujeron a las autoridades galas a representar, con gran alboroto de la prensa, un escarmiento sangrante en las personas de unos extranjeros. Por ello, al fin, el libro no es un estudio jurídico sino una búsqueda histórica que indaga en las situaciones social, política, colectiva e incluso personal de los catalanes, a un lado y otro de la frontera, así como también en las relaciones que mantenían los dos reinos en aquel período. Con este fin, se toma como punto central de la búsqueda la aventura de los llamados "trabucaires de les Illes" y el guión premeditado del proceso penal al que fueron sometidos estos tipos, medio bandoleros medio guerrilleros, justo antes de que estallase el episodio catalán de las revoluciones nacionalistas europeas del 1848 conocido como la «guerra dels matiners».

RELACIONADOS POR AUTOR


RELACIONADOS POR TEMÁTICA