La naturalesa de la llum
ISBN : 978-84-9134-496-4
Colección : N/D
Edición : rústica
Tipo : PUV
Páginas : 156
Idioma : català
15,00 €     14,25 €

La naturalesa de la llum ha despertat sempre la curiositat humana. En aquest llibre es resumeix l'evolució, des de l'antiga Grècia fins als nostres dies, del coneixement científic sobre aquesta naturalesa, sorgit de l'anàlisi experimental, cada vegada més precisa, dels fenòmens lluminosos, i del desenvolupament de teories físiques, cada vegada més sofisticades, per a descriure'ls. Aquest recorregut històric es fa mitjançant una revisió bibliogràfica dels textos científics originals més rellevants publicats sobre la llum en cada època. Açò permet una explicació cronològica de les idees que, de menor a major complexitat, han anat conformant la nostra descripció actual de la llum, tan precisa, que es pot considerar, sens dubte, com un dels assoliments més extraordinaris de la ment humana.La naturaleza de la luz ha despertado siempre la curiosidad humana. En este libro se resume la evolución, desde la antigua Grecia hasta nuestros días, del conocimiento científico sobre dicha naturaleza, surgido del análisis experimental, cada vez más preciso, de los fenómenos luminosos, y del desarrollo de teorías físicas, cada vez más sofisticadas, para describirlos. Este recorrido histórico se hace mediante una revisión bibliográfica de los textos científicos originales más relevantes publicados sobre la luz en cada época. Esto permite una explicación cronológica de las ideas que, de menor a mayor complejidad, han ido conformando nuestra descripción actual de la luz, tan precisa, que se puede considerar, sin duda, como uno de los logros más extraordinarios de la mente humana.

RELACIONADOS POR TEMÁTICA