La derrota del rostre o l'arxiu com a ideologia. Andrés Pachón
ISBN : 978-84-9133-289-3
Colección : Vicerectorat Cultura
Edición : rústica
Tipo : Departaments. UVEG
Páginas : 92
Idioma : castellà
19,00 €     18,05 €

Ara per ara, la biometria continua sent la tecnologia de control fronterer més popular, reflex de la preocupació per identificar el terrorisme en la superfície dels rostres, cosa que ens recorda els esforços pseudocientífics de la antropometria del segle XIX per identificar i delimitar, ideològicament, l'espai de l'Altre. Aquesta obra estableix un diàleg entre els sistemes òptics fisiognòmics del segle XIX i l'actual tecnologia biomètrica fronterera, on la ideologia de l'arxiu fotogràfic, a través de noves tecnologies de visualització i inscripció, continua sent efectiva per a exercir un poder basat en el coneixement dels cossos. Per a realitzar aquesta comparació, s'ha dissenyat un altre programa de seguiment facial que calcula en temps real el diagrama biomètric de cada rostre simulacral generat pel primer programari; aquest detecta les diferències entre els retrats compostos, com si es tractara de l'anàlisi de rostres reals. D'aquesta forma, es pretenen assenyalar les errades endèmiques de les tecnologies òptiques i computacionals que són emprades en els nostres esforços per "rostrificar" l'Altre.A día de hoy, la biometría sigue siendo la tecnología de control fronterizo más popular, lo que refleja la preocupación por identificar el terrorismo en la superficie de los rostros, y ello nos recuerda los esfuerzos seudocientíficos de la antropometría del XIX por identificar y delimitar, ideológicamente, el espacio del Otro. Esta obra establece un diálogo entre los sistemas ópticos fisiognómicos del siglo XIX y la actual tecnología biométrica fronteriza, donde la ideología del archivo fotográfico, a través de nuevas tecnologías de visualización e inscripción, continúa siendo efectiva para ejercer un poder basado en el conocimiento de los cuerpos. Para llevar a cabo esta comparación, se ha diseñado otro programa de "tracking" facial que calcula en tiempo real el diagrama biométrico de cada rostro simulacral generado por el primer software; este detecta las diferencias entre los retratos compuestos como si se tratara del análisis de rostros reales. De esta forma, se pretende señalar los fallos endémicos de las tecnologías ópticas y computacionales que son empleadas en nuestros esfuerzos por "rostrificar" al Otro.

RELACIONADOS POR TEMÁTICA