La Descendentia regum Sicilie de Pau Rossell
ISBN : 978-84-9134-424-7
Colección : Fonts Històriques Valencianes
Edición : rústica
Tipo : PUV
Páginas : 156
Idioma : català
19,50 €     18,52 €

La conquesta de Nàpols per part del rei Alfons el Magnànim va suposar el principal èxit militar de la Corona d'Aragó durant el segle XV i la conversió de la cort reial en una de les principals seus intel lectuals de l'humanisme renaixentista. Aquesta conquesta va suposar també la reacció adversa del papat i la corona francesa. Per defensar els seus drets, el Magnànim va encarregar, entre altres obres, la redacció de la 'Descendentia regum Sicilie', obra del notari valencià Pau Rossell, en la qual es combinava el gènere historiogràfic amb el diplomàtic per a recordar la història dels reis de Sicília i afegir-hi la documentació reial, creant així una obra única que defensava els interessos del Magnànim sobre la Sicília continental. El text es manté en cinc manuscrits que es conserven a Palerm, Nàpols, Roma, Poblet i València. Aquest darrer, el més antic, inclou una il luminació de l'arbre genealògic del rei feta per Lleonard Crespí. Es presenta ací la primera edició del text, feta de forma crítica a partir dels cinc manuscrits i amb traducció catalana anotada. També s'inclou la il luminació de Crespí i l'explicació pertinent.La conquista de Nápoles por parte del rey Alfonso el Magnánimo supuso el principal éxito militar de la Corona de Aragón durante el siglo XV y la conversión de la corte real en una de las principales sedes intelectuales del humanismo renacentista. Esta conquista supuso también la reacción adversa del papado y la corona francesa. Para defender sus derechos, el Magnánimo encargó, entre otras obras, la redacción de la 'Descendentia regum Sicilie', obra del notario valenciano Pau Rossell, en la cual se combinó el género historiográfico con el diplomático para recordar la historia de los reyes de Sicilia y añadir la documentación real, creando así una obra única que defendía los intereses del Magnánimo sobre la Sicilia continental. El texto se mantiene en cinco manuscritos conservados hoy en Palermo, Nápoles, Roma, Poblet y Valencia. Este último, el más antiguo, incluye una iluminación del árbol genealógico del rey hecha por Lleonard Crespí. Se presenta aquí la primera edición del texto, hecha de forma crítica a partir de los cinco manuscritos y con traducción catalana anotada. También se incluye la iluminación de Crespí y la explicación pertinente.

RELACIONADOS POR AUTOR


RELACIONADOS POR TEMÁTICA