Herbes per a guarir. Un receptari medieval valencià del segle XV
ISBN : 978-84-9134-573-2
Colección : Fonts Històriques Valencianes
Edición : rústica
Tipo : PUV
Páginas : 162
Idioma : català
20,00 €     19,00 €

El receptari objecte d'aquest treball es troba entre les fonts manuscrites de la Biblioteca Universitària de València. Gutiérrez de Caño el registrà en la seua obra 'Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia', on anota que procedia de la biblioteca de D. Vicente Hernández Máñez, bibliotecari de la Universitat entre els anys 1852 i 1865. Actualment, hi consta com a 'Receptari mèdic' (signatura M 652). El manuscrit recopila una sèrie de receptes destinades a guarir o alleujar diverses malalties que es manifesten en diferents parts o òrgans del cos, i cal inscriure'l entre els textos de terapèutica farmacològica o medicamentosa que es van elaborar els darrers segles de l'edat mitjana. L'estudi consta, en primer lloc, d'una introducció en la qual es contextualitza aquest tipus d'obra, es descriu el manuscrit (format, tipus de lletra, llengua.) i se n'analitza el contingut (productes emprats i manera d'administrar-los, malalties.). A continuació, es recull la transcripció íntegra del manuscrit. Finalment, s'han confeccionat dos glossaris que recopilen els productes citats en les receptes i les diverses patologies o afeccions a què s'hi fa referència.El recetario objeto de este trabajo se encuentra entre las fuentes manuscritas de la Biblioteca Universitaria de Valencia. Gutiérrez de Caño lo registró en su obra 'Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia', donde anota que procedía de la biblioteca de D. Vicente Hernández Máñez, bibliotecario de la Universidad entre los años 1852 y 1865. Actualmente, consta como 'Recetario médico' (signatura M 652). El manuscrito recopila una serie de recetas destinadas a curar o aliviar varias enfermedades que se manifiestan en diferentes partes u órganos del cuerpo y hay que inscribirlo entre los textos de terapéutica farmacológica o medicamentosa que se elaboraron en los últimos siglos de la Edad Media. El estudio consta, en primer lugar, de una introducción en la cual se contextualiza este tipo de obra, se describe el manuscrito (formato, tipo de letra, lengua.) y se analiza su contenido (productos empleados y manera de administrarlos, enfermedades.). A continuación, se recoge la transcripción íntegra del manuscrito. Finalmente, se han confeccionado dos glosarios que recopilan los productos citados en las recetas y las diversas patologías o afecciones a las que se hace referencia.

RELACIONADOS POR TEMÁTICA