Gasto no obligatorio de los municipios
ISBN : 978-84-9134-079-9
Colección : Desarrollo Territorial
Edición : rústica
Tipo : PUV
Páginas : 376
Idioma : castellà
PVP : 20,00€

L'Ajuntament és la institució de Govern que majors pressions rep en ser la més accessible per als ciutadans. La legislació vigent estableix quines són les obligacions que han d'atendre els ajuntaments en relació amb el seu número d'habitants, tot i que en realitat els municipis assumeixen moltes altres funcions. A causa del context polític-econòmic en el qual es desenvolupen, han d'adaptar-se a constants canvis socials per a donar resposta a les necessitats dels veïns. Aquest treball aborda àmpliament aquests aspectes al llarg dels anys 2005 i 2010, i realitza una radiografia sobre la situació econòmica dels ajuntaments agrupats segons el seu número d'habitants en aqueixos mateixos anys, la qual cosa permet analitzar l'evolució de la situació. L'objectiu final és veure si l'actual realitat econòmica ha influït o no, en l'estructura general d'eixes despeses.El Ayuntamiento es la institución de Gobierno que mayores presiones recibe al ser la más accesible para los ciudadanos. La legislación vigente establece cuáles son las obligaciones que deben atender los ayuntamientos en relación con su número de habitantes, aunque en realidad los municipios asumen muchas otras funciones. Debido al contexto político-económico en el que se desenvuelven, han de adaptarse a constantes cambios sociales para dar respuesta a las necesidades de los vecinos. El presente trabajo aborda ampliamente estos aspectos durante los años 2005 y 2010, y realiza una radiografía sobre la situación económica de los ayuntamientos agrupados según su número de habitantes en esos mismos años, lo que permite analizar la evolución de la situación. El objetivo final es ver si la actual realidad económica ha influido o no, en la estructura general de esos gastos.

RELACIONADOS POR AUTOR


RELACIONADOS POR TEMÁTICA