Els llibres de Consells de la vila de Castelló II
ISBN : 978-84-9134-308-0
Colección : Fonts Històriques Valencianes
Edición : rústica
Tipo : PUV
Páginas : 404
Idioma : català
28,50 €     27,08 €

Aquest volum és la segona aportació al projecte d'edició de les actes municipals o llibres de consells de la ciutat de Castelló a l'època baixmedieval i comprèn els manuscrits conservats dels exercicis de 1384-1385, 1385-1386, 1386-1387 i 1389-1390. Es tracta d'una documentació oficial dels municipis baixmedievals que en aquests anys sempre apareix dividida en dues parts. En la primera hi ha les actes municipals de les reunions del justícia, jurats i consellers de la vila al llarg del any, amb un contingut molt divers sobre acords presos, debats sobre la vida quotidiana a la vila, notícies d'esdeveniments com ara els funerals per la mort del rei Pere el Cerimoniós, i també sobre la gestió econòmica del municipi. La segona és la comptabilitat oficial del consell municipal durant l'any de la seua gestió, com a prova i garantia de la bona despesa pública feta pels oficials locals.Este volumen es la segunda aportación al proyecto de edición de las actas municipales o libros de consejos de la ciudad de Castellón en la época bajomedieval y comprende los manuscritos conservados de los ejercicios de 1384-1385, 1385-1386, 1386-1387 y 1389-1390. Se trata de una documentación oficial de los municipios bajomedievales que en estos años siempre aparece dividida en dos partes. En la primera están las actas municipales de las reuniones de la justicia, jurados y consejeros de la villa a lo largo del año, con un contenido muy diverso sobre acuerdos tomados, debates sobre la vida cotidiana en la villa, noticias de acontecimientos como por ejemplo los funerales por la muerte del rey Pere el Ceremoniós, y también sobre la gestión económica del municipio. La segunda es la contabilidad oficial del consejo municipal durante el año de su gestión, como prueba y garantía del buen gasto público hecho por los oficiales locales.

RELACIONADOS POR AUTOR


RELACIONADOS POR TEMÁTICA