Els Llibres de la col·lecta del Dret Portugués de València (1464-1512)
ISBN : 978-84-9134-425-4
Colección : Fonts Històriques Valencianes
Edición : rústica
Tipo : PUV
Páginas : 352
Idioma : català
28,50 €     27,08 €

L'any 1462 una nau de mercaders valencians carregada de molts productes va ser assaltada davant les costes de l'actual Algèria per corsaris de Portugal. Res de nou: era habitual al segle XV aquest comportament de pirateria marítima entre països. Retornats a la capital valenciana el propietari i els mariners, reclamaren davant les autoritats del Regne de València que s'exigís una compensació per les pèrdues patides. Habitualment, primer es feia la reclamació a les autoritats reials del país atacant, Portugal, i si hi havia "silenci administratiu", es podia autoritzar l'embargament de béns de portuguesos a València o, com en aquest cas i després d'un grapat d'anys d'espera, la creació d'un impost especial a tot producte de mercaders de Portugal que arribés a la ciutat. I aquest és l'origen i contingut del manuscrit que s'edita ara, i d'alguna documentació complementària: els llibres de registre de mercaders, naus i productes comercials portuguesos que arribaren a València a finals del segle XV. Una font ben interessant sobre el volum del tràfic comercial, productes, mercaders i navegants de finals de l'edat mitjana entre ambdós països.En el año 1462 una nave de mercaderes valencianos cargada de muchos productos fue asaltada ante las costas de la actual Argelia por corsarios de Portugal. Nada nuevo: era habitual en el siglo XV este comportamiento de piratería marítima entre países. De vuelta en la capital valenciana su propietario y marineros, reclamaron ante las autoridades del Reino de Valencia que se exigiera una compensación por las pérdidas sufridas. Lo habitual era primero reclamar a las autoridades reales del país atacante, Portugal, y si había "silencio administrativo", se podía autorizar el embargo de bienes portugueses en Valencia o, como en este caso y después de unos años de espera, la creación de un impuesto especial a todos los productos de mercaderes de Portugal que llegara a la ciudad. Este es el origen y contenido del manuscrito que se edita ahora, así como de alguna documentación complementaria: los libros de registro de mercaderes, naves y productos comerciales portugueses que llegaron a Valencia a finales del siglo XV. Una fuente muy interesante sobre el volumen del tráfico comercial, productos, mercaderes y navegantes de finales de la Edad Media entre ambos países.

RELACIONADOS POR TEMÁTICA