Discurs sobre la dignitat de l'home
ISBN : 978-84-370-5911-2
Colección : Breviaris
Edición : rústica
Tipo : PUV
Páginas : 74
Idioma : català
7,50 €     7,12 €

A pesar de la distancia en el tiempo, y el cariz de la fuentes y de las referencias, propias sin duda de un mundo de ideas muy diferente del nuestro, este 'Discurs sobre la dignitat de l home' mantiene plena vigencia inspiradora, y así ha sido leído y reivindicado a lo largo de generaciones. Son puntos centrales del libro la indeterminación del hombre, fundamento de su libertad; el impulso a la excelencia; la razón como guía del espíritu y de la acción; la aspiración a la paz por medio del saber; la amplitud de horizontes, que hace universal el alcance del conocimiento; la reivindicación del espíritu crítico, que pone a prueba las opiniones en el debate; el orgullo y el esfuerzo (la 'virtù'). En suma, que constituye el legado principal del humanismo.Tot i la distància en el temps, i el caire de les fonts i de les referències, pròpies sens dubte d'un món d idees molt diferent del nostre, aquest 'Discurs sobre la dignitat de l home' manté plena vigència inspiradora, i així ha estat llegit i reivindicat al llarg de generacions. En són punts centrals la indeterminació de l home, fonament de la seua llibertat; l impuls a l excel lència; la raó com a guia de l esperit i de l acció; l aspiració a la pau per mitjà del saber; l amplitud d horitzons que fa universal l abast del coneixement; la reivindicació de l esperit crític, que posa a prova les opinions en el debat; l orgull d'allò que s ha obtingut amb enginy i esforç (la 'virtù'). En suma, la confiança en les capacitats de l home, que constitueix el llegat principal de l humanisme.

RELACIONADOS POR TEMÁTICA