Barres i corones
ISBN : 978-84-95916-99-0
Editorial : Afers
Colección : N/D
Edición : rústica
Tipo : Dist. Nacional
Páginas : 86
Idioma : català
12,00 €     11,40 €

La història de la senyera de la ciutat de València és un veritable trencaclosques que cal muntar amb peces molt diverses -tant escrites com gràfiques- i que, sovint, no semblen encaixar fàcilment. La publicació, a la darreria dels anys setanta, de l'estudi cabdal de Pere Maria Orts i Bosch, Història de la senyera al País Valencià, havia deixat establert que la bandera tradicional de València no havia estat altra que la de les quatre barres reials, i que no fou fins ben entrat el segle XIX que s'hi afegí l'augment blau amb els brodats que, posteriorment, serien interpretats com una corona. Tanmateix, des d'aleshores s'han donat a conèixer noves fonts -cartes portolanes medievals i modernes i documents sobre la confecció de banderes municipals- que s'han interpretat com una prova de l'antiguitat de la senyera coronada amb la franja blava. En aquest llibre, a més d'aportar-se algunes dades noves, es reavaluen totes les informacions disponibles per a tractar d'establir quina era la bandera que la ciutat de València va fer servir com a pròpia des de l'Edat Mitjana fins al llindar del Nou-cents.La historia de la señera de la ciudad de Valencia es un verdadero rompecabezas que hay que montar con piezas muy diversas -tanto escritas como gráficas- y que, a menudo, no parecen encajar fácilmente. La publicación, en les postrimerías de los años setenta, del estudio caudal de Pere Maria Orts i Bosch, Història de la senyera al País Valencià, había dejado establecido que la bandera tradicional de Valencia no había sidoo otra que la de las cuatro barras reales, y que no fue hasta bien entrado el siglo XIX que se añadió el aumento azul con los bordados que, posteriormente, serían interpretados como una corona. sin embargo, desde entonces se han dado a conocer nuevas fuentes -cartas portulanos medievales y modernas y documentos sobre la confección de banderas municipales- que se han interpretado como una prueba de la antigüedad de la señera coronada con la franja azul. En este libro, además de aportarse algunos datos nuevos, se reevalúan todas las informaciones disponibles para tratar de establecer cual era la bandera que la ciudad de Valencia hizo servir como propia desde la Edad Media hasta el umbral del Novecientos.

RELACIONADOS POR TEMÁTICA