Historiografia i catalanisme
ISBN : 978-84-95916-74-7
Editorial : Afers
Colección : Recerca i pensament
Edición : rústica
Tipo : Dist. Nacional
Páginas : 0
Idioma : català
PVP : 19,00€

La biografia intel lectual i professional de Josep Coroleu que ens proposa Giovanni Cattini ens enfronta a un ambient en què s'obren unes possibilitats noves de relació, al Sud català, entre la història i la política; ens hi explica ?i el tema resulta apassionant? la forma com hi col laborà el biografiat, però en tot moment no es perd de vista el col lectiu humà en el qual aquest estava integrat. Ens situem en la fase prèvia, enormement dinàmica i imprescindible, del gran desenvolupament cultural i polític del noucentisme de principi del segle XX, una fase que, en el seu esclat esplendorós, el mateix noucentisme al capdavall va amagar. Només que sigui per aquesta raó, pel fet d'aclarir-nos aquest precedent tan important i significatiu a les societats modernes d'aquell període, ja podem dir que ens trobem al davant d'una aportació rellevant per a l'estudi de les dinàmiques culturals dels espais més inquiets del Mediterrani occidental.La biografía intelectual y profesional de Josep Coroleu que nos propone Giovanni Cattini nos enfrenta a un ambiente donde se abren nuevas posibilidades de relación, en el Sur catalán, entre la historia y la política; nos explica ?y el tema resulta apasionante? como colaboró el biografiado, pero sin perder nunca de vista el colectivo humano en el que este estaba integrado. Nos situamos en la fase previa, enormemente dinámica e imprescindible, del gran desarrollo cultural y político del novecentismo de principio del siglo XX, una fase que, en su estallido esplendoroso, el mismo novecentismo escondió. Solamente por esta razón, por el hecho de aclararnos este precedente tan importante y significativo para las sociedades modernas de aquel período, ya podemos decir que nos encontramos frente a una aportación relevante para el estudio de las dinámicas culturales de los espacios más inquietos del Mediterráneo occidental.

RELACIONADOS POR AUTOR


RELACIONADOS POR TEMÁTICA