Diccionari de fraseologia
ISBN : 978-84-9134-007-2
Colección : BIBLIOTECA LINGÜÍSTICA CATALAN
Edición : cartoné
Tipo : PUV
Páginas : 1842
Idioma : català
PVP : 68,50€

Aquest Diccionari de fraseologia parteix de textos de caire popular, editats i inèdits, de tot l'àmbit lingüístic, però especialment valencians datats entre el segle XVII i els primers anys del segle XXI. Són textos d'una gran riquesa en lèxic col loquial i en unitats fraseològiques, que permeten aproximar-nos fidelment a la realitat lingüística de tots els temps. L'obra, que aporta un extens vocabulari històric del període estudiat, situa en un temps i en un espai concrets les diferents formes i accepcions del lèxic de la nostra llengua i constitueix, per tant, una base objectiva per al seu estudi. El treball complementa la informació dels diccionaris històrics i ofereix no sols una perspectiva comparatista entre dialectes, sinó també lingüística, ja que relaciona la fraseologia pròpia amb les formes equivalents d'altres varietats lingüístiques romàniques.Este Diccionario de fraseología parte de textos de carices populares, editados e inéditos, de todo el ámbito lingüístico, pero especialmente valencianos datados entre el siglo XVII y los primeros años del siglo XXI. Son textos de una gran riqueza en léxico coloquial y en unidades fraseológicas, que permiten aproximarnos fielmente a la realidad lingüística de todos los tiempos. La obra, que aporta un extenso vocabulario histórico del periodo estudiado, sitúa en un tiempo y en un espacio concreto las diferentes formas y acepciones del léxico de nuestra lengua y constituye, por lo tanto, una base objetiva para su estudio. El trabajo complementa la información de los diccionarios históricos y ofrece no sólo una perspectiva comparatista dialectal, sino también lingüística, puesto que relaciona la fraseología propia con las formas equivalentes otras variedades lingüísticas románicas.

RELACIONADOS POR TEMÁTICA