Análisis de los planes territoriales sectoriales en España
ISBN : 978-84-9134-077-5
Colección : Desarrollo Territorial
Edición : rústica
Tipo : PUV
Páginas : 160
Idioma : castellà
PVP : 15,00€

Les circumstàncies actuals de la planificació territorial i urbanística a Espanya fan necessari el plantejament de nous models de desenvolupament que donen solució als reptes i realitats territorials més complexes. L'obra analitza en primer lloc, la situació actual per tal de caracteritzar la planificació sectorial, valorant qüestions concretes, com els instruments per a dur a terme la planificació o les relacions jeràrquiques entre ells. Una vegada completat l'anàlisi, es dóna pas al diagnòstic i tipificació amb una metodologia d'anàlisi multicriteri capaç de valorar qüestions molt diverses. El treball es tanca amb la definició de la planificació sectorial i les tendències actuals d'aplicació, a partir de les quals es presenten unes primeres propostes de millora de l'aplicació de la planificació sectorial, que permeten la millora en l'ordenació del territori.Las circunstancias actuales de la planificación territorial y urbanística en España hacen necesario el planteamiento de nuevos modelos de desarrollo que den solución a los retos y realidades territoriales más complejos. La obra analiza en primer lugar, la situación actual para poder caracterizar la planificación sectorial, valorando cuestiones concretas, como los instrumentos para llevar a cabo la planificación o las relaciones jerárquicas entre ellos. Una vez completado el análisis, se da paso al diagnóstico y tipificación con una metodología de análisis multicriterio capaz de valorar cuestiones muy diversas. El trabajo se cierra con la definición de la planificación sectorial y las tendencias actuales de aplicación, a partir de las cuales se presentan unas primeras propuestas de mejora de la aplicación de la planificación sectorial, que permitan la mejora en la ordenación del territorio.

RELACIONADOS POR TEMÁTICA